Bæredygtighed er en helt central del af målsætningen, når Region Nordjylland bygger nye bygninger.

Regionen indgik i 2010 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimaregion, og forpligtede sig dermed til at nedbringe CO2-udledningen med 2 procent hvert år indtil 2025.

Et vigtigt led i den plan har været at indføre bæredygtighedscertificeringen DGNB i regionens nybyggerier, da bygninger står for en meget stor del af det samlede energiforbrug og dermed også udledning af CO2.

”Vi har allerede fået syv bygninger certificeret, og der er syv andre byggeri i gang eller på tegnebrættet. Det er et konkret politisk mål, at DGNB skal være integreret i al nybyggeri i regionen,” fortæller Niels Sloth, der er kontorchef i Region Nordjyllands Bygninger og Anlæg og bygherre på projekterne.

Bæredygtige sundhedshuse og bosteder

Blandt de certificerede bygninger tæller blandt andet fire sundhedshuse i Hurup, Pandrup, Sæby og Brønderslev samt to bosteder for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I øjeblikket er regionen i gang med at gennemføre certificeringen af fire nye bosteder, to nye hospitaler og en hospitalsrenovering.

”Vi arbejder med DGNB ud fra en matrix, hvor en masse forskellige bæredygtighedsaspekter går op i en højere enhed. Vi sørger for at få mest mulig miljø- og teknisk kvalitet i bygningen, samtidig med at vi opretholder en god totaløkonomi,” siger Niels Sloth.

DGNB danner dermed rammen for byggerierne fra start til slut. Allerede i planlægningsfasen er det fastlagt, hvilke mål der skal opfyldes.    

Indeklima i fokus

Noget af det, Region Nordjylland især har fokuseret på i deres nybyggerier, er at sikre et godt indeklima.

”Når vi eksempelvis planlægger og udfører byggerier af bosteder for handikappede, så går vi rigtig meget op i, at akustikken og lydisoleringen er i top, da støj er en udfordring mellem lejligheder,” siger Niels Sloth og påpeger, at DGNB-certificeringen stiller høje krav om selv de mindste detaljer.

Eksempelvis skal der redegøres for og dokumenteres, hvordan solindfaldet påvirker hver enkelt rum i hele bygningen. Lever det ikke op til kravene, skal det løses.

”Derudover er vi blevet meget opmærksomme på at lave opfølgende målinger på de certificerede bygninger. Dermed sikrer vi os, at de valg, vi tager, har den hensigtsmæssige effekt og passer til de behov, borgerne har,” forklarer Niels Sloth.

Økonomisk bæredygtigt

Det kan måske lyde dyrt at få et byggeri certificeret, men kontorchefen forklarer, at det ikke har været tilfældet hidtil.

”Der er selvfølgelig nogle udgifter til rådgivere, men vi har holdt os inden for budgetrammen i alle projekterne. Jeg er desuden overbevist om, at de små ekstraudgifter tjenes ind på lang sigt i kraft af DGNB-certificeringens fokus på totaløkonomi,” siger Niels Sloth.