Der eksisterer en blind vinkel hos mange bygherrer, når det gælder bæredygtighed i byggeriet. Det mener Morten Zimmermann, der er civilingeniør og projektleder i EKJ. ”Der er en udbredt opfattelse af bæredygtigt byggeri som noget, der primært handler om at sænke energiforbruget og miljøbelastningen. Men det er meget mere end det. Vi bygger jo for at sikre, at dem, der skal opholde sig i bygningen, får de bedste betingelser for deres aktiviteter,” siger han. Derfor mener Morten Zimmermann, at især indeklimaet bør spille en mere fremtrædende rolle på byggeri-dagsordenen. ”Indeklimaet er vigtigt, uanset hvad bygningen skal bruges til. Det er afgørende for livskvaliteten for beboere i et boligbyggeri; det har stor indflydelse på effektiviteten i et kontorbyggeri; og det er vigtigt for patienternes velbefindende på et hospital,” siger han og påpeger som eksempel, at der i mange eksisterende kontorbygninger er så dårligt et indeklima, at medarbejdernes produktivitet daler. ”Vi har eksempelvis flere gange oplevet kontorer, hvor temperaturen sniger sig op på 26-27 grader. Det er umuligt at yde sig optimale under de betingelser,” siger Morten Zimmermann.

Bæredygtighed hænger uløseligt sammen med indeklima

Derfor har EKJ, som er et rådgivende ingeniørfirma, specialiseret sig i at optimere indeklimaet i både nybyggeri og i forbindelse med renovering. ”Vi har fokus på alt, der vedrører indeklimaet: støj, luftkvalitet, temperatur, lysindtag, osv, og vi benytter beregninger og simuleringer for at analysere, hvordan indeklimaet forbedres mest effektivt,” siger Morten Zimmermann. EKJ bruger principperne fra DGNB-standarden, når de rådgiver bygherrer om bæredygtighed. For at et byggeri kan betegnes som bæredygtigt, skal det ifølge standarden leve op til en række kriterier, bl.a. økonomiske, miljømæssige og sociale parametre. Indeklima er et af de hensyn, der vægtes højt i DGNB. ”Det er med til at understrege, at bæredygtighed er meget mere end blot miljøhensyn. Hvis ikke indeklimaet er godt nok, eller hvis totaløkonomien ikke er i orden, er et byggeri ikke bæredygtigt, selv hvis det scorer højt på alle energiparametre. Det moderne byggeri tager højde for alle bæredygtighedskriterierne, og bygherrer kan ikke undgå at vægte hensynet til indeklimaet højt, da det i sidste ende er det afgørende for slutbrugeren,” siger Morten Zimmermann.