Hvad ønsker du at opnå med en bæredygtighedscertificering? Det er et af de første spørgsmål, Maj Agerbæk Jakobsen stiller bygherren, der vil tænke bæredygtighed ind i sit byggeri.

Maj Agerbæk Jakobsen arbejder som DGNB-auditor hos ALECTIA, og hun har specialiseret sig i at rådgive alle byggeriets involverede parter i, hvordan de opnår den certificering, som bygherren ønsker.

”Jo før vi kommer ind i designprocessen, jo bedre. For at opnå det bæredygtighedsniveau, man ønsker, er der en række kriterier, der skal være opfyldt, og det er vigtigt at få dem med i overvejelserne tidligt i designprocessen,” siger Maj Agerbæk Jakobsen.

”Hvis det sker, er det fra starten helt klart for alle involverede parter, hvilke krav det stille til dem, og så bliver certificeringen ikke et fordyrende element, men et super godt proces værktøj,” siger hun.

Sikrer at alle trækker i samme retning

Efter de indledende aftaler med bygherren er på plads, afholder ALECTIA en workshop med resten af teamet – arkitekter, ingeniører og entreprenører – for at arbejde med certificeringen sammen og for at gøre det klart, hvem der skal gøre hvad og hvilken dokumentation, der skal leveres undervejs i processen.

”Dernæst afholder vi ligeledes workshops i byggeriets efterfølgende faser, og vi vil typisk have nogle faste mødedage, hvor vi følger op på processen,” siger Maj Agerbæk Jakobsen.

Der er mange forskellige faggrupper involveret i et byggeri, og selvom de måske tror, de har den samme plan for byggeriet, kan der opstå uoverensstemmelser undervejs, hvis ikke aftalerne er på plads.

”Når vi er med fra starten, sikrer vi, at der er en helt klar plan for, hvordan byggeriet skal opnå den ønskede certificering og hvilke krav, de enkelte aktører skal opfylde. Vi sikrer, at folk har den samme opfattelse af, hvad eksempelvis et godt indeklima er, så alle arbejder i samme retning,” siger Maj Agerbæk Jakobsen.

ALECTIA er med hele vejen

Når byggeriet opføres, er ALECTIA også med på sidelinjen for at sikre, at alt går efter planen. Det er auditorens opgave at holde øje med, om byggeriet lever op til de kriterier, der er aftalt.

”I et byggeri kan der opstå mange uforudsete omstændigheder. Der kommer måske en sparerunde på et tidspunkt, og så kan bygherren være fristet til at tage nogle grønne elementer ud af byggeriet. Det er vores job at holde øje med og gøre bygherren opmærksom på, hvornår hans valg kan have konsekvenser bl.a. for certificeringen, så han kan tage beslutninger på et oplyst grundlag,” siger Maj Agerbæk Jakobsen.

Dermed danner DGNB-certificeringen rammen for hele byggeriet.

”Det kan måske virke som en stor opgave, men i realiteten breder bæredygtighedskriterierne sig ud på flere faggrupper, der har ansvaret for cirka et til fem kriterier. De bygherrer, jeg har arbejdet med, er alle vendt tilbage og været positiv overrasket over, hvor god en proces det har været. De synes, de har fået det ønskede eller mere, plus at der ofte er den sidegevinst, at de får god omtale, når byggeriet skal præsenteres,” siger Maj Agerbæk Jakobsen, der udover DGNB også udfører certificeringer indenfor LEED og BREEAM.