Det kan være vanskeligt at definere kravene til et bæredygtigt byggeri. Det kan også være svært at definere de krav til byggeriet, som bygherre vil gøre noget ekstra for at verificere: Commissioningkrav. Sweco har valgt at slå flere af de processer, der er fælles for bæredygtighedscertificering og Commissioning, sammen.

”Bygherre har krav og visioner, som skal prioriteres og præciseres. Sweco har ekspertise i at hjælpe bygherre med at vælge krav og gøre dem målbare. Derfor starter vi altid med at forventningsafstemme og i samarbejde med bygherre definere nogle klare krav, som kan verificeres,” fortæller Camilla Dyring, der er Fagchef i afdelingen for VVS, Energi og Bæredygtighed i Sweco.

Sweco anvender bæredygtighedscertificering og Commissioning som en kvalitetsstyringsproces for at verificere og dokumentere, at de aftalte bygherrekrav bliver planlagt, projekteret, installeret, idriftsat og driftet korrekt.

Konkret arbejder Sweco med de tre internationale bæredygtighedscertificeringer DGNB, BREEAM og LEED, som indeholder forskellige kriterier indenfor miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Indtil nu har Sweco gennemført otte DGNB-certificeringer, og tre er undervejs.

En af dem er Axel Towers i København, som står færdig i starten af 2017.

”På Axel Towers anvender vi Commissioning for at sikre et optimalt fokus på de komplekse installationer på tværs af entrepriser og leverancer for at sikre det bedst mulige indeklima. Det mere overordnede fokus på bæredygtighed og kvalitet i byggeriet sikrer vi blandt andet ved at DGNB-certificere byggeriet,” fortæller bygherre Christian Hartmann, underdirektør for Teknik & Miljø, ATP Ejendomme.

Da både Commissioning og bæredygtighedscertificering er lagt ud til Sweco på Axel Towers, så Sweco en fordel i at sammenkoble de to processer og skabe en mere enkel proces.

Med hele vejen

Sweco rådgiver i hele projekterings- og byggeprocessen, men stopper ikke, når bygningen står færdig. Arbejdet fortsætter ind i driften.

”Vi stiller os ikke tilfredse med, at bygningen lever op til kravene på papiret. Vi sørger også for at verificere, at bæredygtighedsmål og alle de tekniske mål fungerer på tværs af fagene i det færdige byggeri,” siger Theis Tristan Nielsen, der er ansvarlig for Commissioning i Sweco.

”Særligt i byggeperioden kan vi se værdien af samarbejdet. På Axel Towers er vores Commissioning-team tilstede på byggepladsen og kan derfor efterprøve, at bæredygtighedstiltagene bliver implementeret, og om bygherren har det indeklima, der kræves. Vi er konstant i dialog med entreprenøren, og det gør processen mere strømlinet” fastslår Theis Tristan Nielsen.

”Det giver vores kunder den fordel, at vi kan sikre en høj kvalitet og lønsomhed i det færdige byggeri og i den drift, der kommer mange år efter.”

Arbejdet fortsætter

Sweco vil i fremtiden have stort fokus på certificering og Commissioning for eksisterende byggerier. Fokus har hidtil været på nybyggeri, men for nylig blev det også muligt at DGNB-certificere eksisterende byggeri. Der arbejdes på at lave fælleseuropæiske retningslinjer for Commissioning af eksisterende byggeri. Sweco er med i begge processer.

”Vi har certificeret to eksisterende byggerier, og i fremtiden vil vi arbejde på mange flere af den slags projekter. Vores fokus vil fortsat være på at koble certificeringen med Commissioning, da vi tror på, at den højeste kvalitet kommer af altid at sikre, at alle krav verificeres og målene mødes,” siger Camilla Dyring.