I en globaliseret verden med mange forskellige interessenter, investerer et stigende antal virksomheder i ledelsessystemer, som sikrer, at man er i stand til at møde omverdenens mange krav.

I 2015 blev en opdateret version af ISO 9001 lanceret. En version, der fuldstændig nytænker strukturen og effekten af kvalitetsstyring.

Kvalitetsstyring på toplederniveau

Centralt i systemet er en ny overordnet struktur kaldet Annex SL, som flytter kvalitetsstyring helt op på toplederniveau og i detalje angiver, hvorledes systemet kan opbygges og indarbejdes i organisationens kerneprocesser.

”Det er helt revolutionerende i forhold til måden, vi arbejder med standarder på. Tidligere var det sådan, at ledelsessystemer i princippet arbejdede uafhængigt at virksomhedens overordnede mål og strategier ” fortæller Kristian Glæsel, der er ekspert i ledelsessystemer og direktør i virksomheden Glaesel HSEQ Management, som rådgiver virksomheder i arbejdet med ledelsessystemer - ud over at deltage i udarbejdelse af standarderne.

”Med de nye tiltag er ledelsessystemet rykket ind i virksomhedens kerneprocesser, så det understøtter de strategiske mål og altid er en central del af det at drive virksomheden,” forklarer han.

Kvaliteten skal tilpasses alle interessenter

Den nye struktur baseres på et billede af den verden, der omgiver organisationen og dermed den indflydelse, denne omverden kan have på organisationens udvikling. Det indebærer blandt andet en analyse af virksomhedens strategiske mål, interessenters ønsker samt trusler og muligheder.

”Tidligere koncentrerede man sig kun om kunderne og deres forventninger. Nu skal man tage højde for alle de interessenter, der har indflydelse på virksomheden, og som har interesse i kvaliteten af virksomhedens produkter,” siger Kristian Glæsel. 

”Det nye system er meget nyt og derfor er det endnu ikke muligt at måle på det endnu, men vi ved fra engelske undersøgelser, at virksomheder med kvalitetsstyrings-systemer har en 10 procent bedre konkurrenceevne end virksomheder uden,” fortæller Kristian Glæsel.

En grundig analyse er vejen frem

Kvalitetsstyringssystemet kræver grundigt forarbejde.

”For at opnå en større konkurrenceevne, er det helt essentielt, at man er ærlig omkring de forhold, der påvirker kvaliteten af ens produkter. Jeg vil anbefale, at virksomheder, som ønsker at indføre kvalitetsstyringssystemer, er meget grundige og konkrete, når de går i gang med deres analyser,” siger Kristian Glæsel.

”De potentielle gevinster er store, men man taber, hvis man springer over, hvor gærdet er lavest.”

For at hjælpe virksomhederne på vej har Glaesel HSEQ Management udarbejdet flere stykker software, som hjælper til at gennemføre GAP analyse og interessent analyse, hvilke man kan finde adgang til på hjemmesiden.