Indeklima er en væsentlig parameter for ’performance’ på alle niveauer i hele Danmark. ”Der er masser af problemer med indeklimaet i f.eks. skoler, daginstitutioner, kontorer og mødelokaler; i skoler især fordi man ikke tidligere har benyttet mekanisk ventilation. Så går man i løbet af nogle timer fra 400 ppm til 3-4000 ppm CO2, og så bliver man dvask og ukoncentreret. Indeklimaet er simpelthen vigtigt for performance, og det er særlig stor betydning i et land som Danmark, hvor vi jo skal leve af vores hoveder – og vores børns hoveder som vi putter noget ind i allerede fra børnehaveklassen,” siger Erling R. Trudsø, Seniorkonsulent i Dansk Standard. Baggrunden for udarbejdelsen af standarden for indeklimaklassificering i Danmark skyldes bl.a. erfaringerne med diverse energisparetiltag, der har givet meget tættere bygninger – så tætte, at det begynder at halte med indeklimaet.

Indeklimastandard med 9 parametre

Det dårlige indeklima vil DS 3033-standarden med 9 parametre forsøge at gøre noget ved. DS 3033 er en frivillig ordning henvendt til arkitekter, ingeniører og rådgivere til brug for både renoveringer og nybyggeri. De udvalgte parametre er dem, der har størst betydning for brugernes sundhed og komfort, og indeklimamærkningen er baseret på et mix af både målinger og vurderinger. Indeklimaparametrene er: Ventilationsrate, CO2-indhold i indeluften, termiske forhold, radon (fra undergrunden), formaldehyd (afgasningen fra byggematerialer og inventar), partikler (bl.a. fra trafik), fugt og skimmelsvamp, dagslys og kunstig belysning samt akustiske forhold. ”Der findes nogle lovkrav og inden for enkelte områder, men ikke for det resulterende, samlede indeklima. Det arbejdes der på at få ændret, hvor der via et nordisk projekt skubbes på i EU-regi, hvorfra der senere på året vil komme et udkast,” siger Erling R. Trudsø.

Kæmpe potentiale i sundere byggeri

”Potentialet er kæmpe stort. BR18 er på vej, og ved hver udgivelse af et nyt bygningsreglement er det hovedsageligt nybyggeri, der bliver påvirket, så her ligger potentialet for at få bedre indeklima medinddraget. Men opgraderingsmuligheder i forbindelse med renoveringer er langt større,” siger Erling R. Trudsø. Ud over alle dem, der overvejende færdes indendørs, bør andre interessenter også få glæde af at benytte standardens anvisninger: kommuner, udlejere, bygherrer og investorer som f.eks. pensionskasser. ”Ud over den umiddelbare virkning og påvirkning af performance, giver kvalitetssikring af indeklimaet investorer og bygherrer sikkerhed for at deres bygninger er fremtidssikrede, så investeringen ikke bare smuldrer. Jo mere langsigtet man tænker sin investering allerede i byggeprocessen, des bedre. Det vedrører alt fra beliggenhed, materialer, mulighed for at vedligehold og altså også indeklimaet,” siger Erling R. Trudsø.