I starten af 2017 blev APQP4Wind lanceret i form af en ny hjemmeside, en manual og et træningskoncept. Standarden er udviklet som et projekt i brancheforeningen Vindmølleindustrien og i den styregruppe, der har udviklet standarden, sidder kvalitetsansvarlige fra virksomhederne Vestas Wind Systems, Siemens Gamesa RE, KK Wind Solutions og LM Wind Power. Formålet med standarden er at sikre en mere ensartet kvalitetsstyring gennem hele vindmølleindustriens forsyningskæde med vægt på arbejdet frem til start af serieproduktion. Hidtil har praksis været, at leverandører til vindmøllefabrikanterne har tilpasset kvalitetsstyringen til hver enkelt kunde. Manglen på ensretning har imidlertid kompliceret processen og voldt problemer i form af manglende struktur og fejl, der opdages sent og dermed fordyrer produktionen. Ambitionen med APQP4Wind er derfor at etablere en fælles standard for kvalitetsstyring, så leverandører i alle led kan følge den samme ramme for proces og dokumentation, uanset hvem kunden er. Det skal minimere risikoen for fejl og øge kvaliteten igennem hele forsyningskæden på tværs af organisationer.

Leverandører oplæres i standarden

I øjeblikket er standarden ved at blive rullet ud i den hjemlige vindmølleindustri, og til det formål har styregruppen udviklet et træningskoncept, som bruges til at oplære branchens folk i APQP4Wind. Træningen forestås af to virksomheder, hvoraf den ene er Bureau Veritas. Ivan Mikkelsen, Lead Auditor i Bureau Veritas, er en af dem, der står for træningen. ”Vi udbyder fem forskellige kurser, der er målrettet forskellige roller. Fra produktionsmedarbejderen til den øverste ledelse,” fortæller Ivan Mikkelsen. I første omgang er det primært dem, der til daglig arbejder med eller koordinerer produkt og procesudvikling , som skal oplæres i den nye standard. Til det formål udbyder Bureau Veritas et specialistkursus. ”APQP4Wind-specialisterne skal opnå en dyb indsigt i standarden, så de kan være frontløbere, når den skal implementeres i virksomheden. De skal være forandringsagenter, der sikrer en tværorganisatorisk tilgang og hjælper de andre medarbejdere ind i systemet,” siger Ivan Mikkelsen. Det er dog også vigtigt, at ledelsen er med, hvorfor træningskonceptet også indeholder et kursus målrettet dem. ”Ledelsen og APQP4Wind-specialisterne har det primære ansvar for at forankre standarden i virksomhedskulturen. Træghed og modstand overfor nye systemer er en naturlov, og derfor er det vigtigt, at ledelsen forstår og kan forklare formålet og fordelene med standarden,” forklarer Ivan Mikkelsen.

Standarden bliver global

APQP4Wind er udviklet med inspiration fra automobilbranchen, som har formået at opnå ensretning i kvalitetsstyringen i hele branchen med APQP-systemet. Det har betydet, at branchen er blevet betydeligt mere effektiv. ”Automobilbranchen er naturligvis anderledes end vindmøllebranchen på flere områder, men der er alligevel principper, som kan overføres, samtidig med at APQP4Wind-rammen er designet til vindmøllebranchens betingelser, f.eks. lavere styktal og en anden struktur og modenhed af forsyningskæden,” siger Peter Worck Nielsen, der er Customer Relations Manager Certification i Bureau Veritas. Der er en klar forventning om, at APQP4Wind bliver en fast forankret del af vindmølleindustrien, som f.eks. APQP er i bilindustrien.  ”Man er allerede i gang med finde ud af, hvordan standarden skal rulles ud i udlandet, så det bliver et globalt foretagende,” siger Peter Worck Nielsen, der derfor opfordrer danske leverandører i vindmøllebranchen til at sætte sig ind i den nye standard. ”I første omgang er det de første to led i leverandørkæden, som implementerer standarden, men med tiden vil den blive et krav i alle led. Derfor er det en god idé at være med,” siger han. Ivan Mikkelsen stemmer i. ”Det koster selvfølgelig en indsats at implementere standarden, men den vil være en kompetencemæssig og økonomisk gevinst fra og med det første projekt, hvor den anvendes. Hvis man er hurtig og kommer med på APQP4Wind-bølgen med det samme, står man bedst i den globale kamp om positionen som vindmølleproducenternes partnere.”