Cirkulær økonomi bliver forventeligt omdrejningspunktet i fremtidens bæredygtige byggeri, og det vil antageligt ikke blot handle om cirkulation inden for egen branche eller industri, men i langt højere grad handle om at cirkulere ressourcer på tværs af industrier. Hvordan kan plast f.eks. genanvendes i byggematerialer, eller tekstiler genanvendes i byggebranchen?

Ændrede samarbejds- og produktionsformer

Tværfagligt samarbejde bliver en forudsætning for at nå bæredygtige målsætninger, og som en konsekvens heraf vil vi formentlig se, at grænser mellem aktørernes roller overskrides samtidig med, at grænser mellem specialister og generalister bliver mere tydelige. I takt med den teknologiske udvikling vil produktionen ændre sig og bygninger vil en gang i fremtiden blive printet på stedet. Præfabrikerede elementer vil vinde frem, og derved understøtte ’design for dissasembly”, idet bygninger i højere grad vil blive konstrueret af elementer, der kan adskilles og bruges i nye eller lignende sammenhænge - lidt som Legoklodser.

Mangel på ressourcer

Grundet mangel på ressourcer vil affaldshåndtering og genanvendelse af byggeaffald være en lige så naturlig del af byggeriet som sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen. EPD (miljøvaredeklarationer) bliver med stor sandsynlighed synonym med bæredygtighed og LCA (livscyklusanalyser fra vugge-til-vugge) vinder frem og bliver måske på sigt et lovkrav.

Planlægning er energibesparende

I forhold til planlægning af bæredygtige byer og bygninger vil vi opleve en fortætning, hvorved energidistributionen kan optimeres. Det er ikke utænkeligt, at vores boliger i fremtiden bliver mindre. Bæredygtigt byggeri handler i høj grad også om energiforsyning, som i fremtiden vil være 100 procent vedvarende energi. Vi vil se flere og flere certificerede bæredygtige byggerier, og på sigt er det ikke utænkeligt, at der også udvikles egentlige bæredygtighedsklasser.

Teknologiens bæredygtige potentialer

Robotteknologi, droner, BIG Data, digitalisering, BIM, VDC og 3D-print vil i fremtiden præge det bæredygtige byggeri. Robotter vil udføre fysisk krævende arbejde på byggepladsen, og materialeproducenter vil indarbejde teknologi i byggematerialerne, som kan give informationer til brug ved drift og vedligeholdelse. Bæredygtige bygninger vil i højere grad blive ’intelligente’, lære brugerne at kende og tilpasse indeklima og energiforbrug i forhold til funktionalitet og komfort. I den forbindelse kommer ’nudging’ i fokus: Hvordan gives brugerne det venlige puf mod en mere hensigtsmæssig og bæredygtig adfærd?

 

Det siger eksperterne om bæredygtigt byggeri

 

Den bæredygtige bygning er en ressourcebank

Hanne Ting Ring Hansen, Bæredygtighedsingeniør hos Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Validerede data giver et nøjagtigt beslutningsgrundlag

Lise Molander, Principal Consultant, Circular Economy, Thinkstep Environmental Service