Ja, omkostninger betyder meget. Virksomhedskirkegården er fyldt med afsjælede virksomheder, der troede, at hvis de bare lavede et godt produkt, betød prisen ikke så meget. Men kigger man mellem gravene, kan man også finde mange, der døde af den modsatte strategi: Hvis bare det var billigt, så gjorde det ikke noget, at kvaliteten var ringe. Konklusionen er enkel: Succes får man ved på en og samme tid at skabe et bedre produkt til en lavere pris. Det er præcis der, Facilities Management som branche er ved at bevæge sig hen. Efter en lang periode med alt for ensidig fokus på pris, er vi nu på vej ind i en mere moden fase, hvor pris og kvalitet spiller en mere ligeværdig rolle.

Pris og kvalitet

Ingen udfører alle FM opgaver selv, og ingen køber alle FM aktiviteter udefra. Så outsourcing spiller en rolle i alle FM organisationer. Den modenhed, som er kommet til FM faget med mere ligelig vægt på omkostninger og produktets kvalitet, er derfor også kommet til outsourcing, så vi i dag kan tale om outsourcing 2.0. Hvorfor fik vi så ensidig en fokus på pris i første generations outsourcing? Nogle vil gerne lægge skylden på leverandørerne, men det er at rette bager for smed. Problemet har derimod sin rod i, at man i FM faget har været alt for dårlig til at sandsynliggøre og endnu mindre dokumentere den værdi, som gode FM løsninger har for organisationens samlede performance. Og som de gamle grækere sagde: for den som ikke kender sin retning, er ingen vind gunstig.

Skarpt fokus på værdiforøgelse

DFM netværk har netop gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne, og den viser bl.a., at de fleste direktioner i de offentlige og private virksomheder i dag både ser på, hvad aktiviteterne koster, og hvad de skaber af værdi for virksomheden. Men det er stadig sådan, at direktionernes fokus på omkostninger opleves som skarpere end direktionernes fokus på den værdi, aktiviteten skaber. I dag er der langt større forståelse for, at FM har stor andel i en virksomheds succes eller fiasko. FM er over det seneste årti rykket fra at være et spørgsmål om at drive sine bygninger, kantiner, rengøring m.v., til også at være et spørgsmål om, hvordan man skaber det bedste rum for arbejde, tiltrækker de rigtige medarbejdere og sikrer, at de kan gøre deres bedste – som enkeltpersoner eller i teams. Det er blevet vigtigt at se på, hvordan aktiviteten understøtter virksomhedens kapacitet og kampkraft.

Med denne tilgang kan den FM-ansvarliges opgaveportefølje i dag samles i fem enkle spørgsmål:

  1. Har vi de rigtige bygninger de rigtige steder?
  2. Bruger vi vores bygninger og faciliteter rigtigt?
  3. Drifter vi vores bygninger og faciliteter rigtigt?
  4. Servicerer vi vores organisationer rigtigt?
  5. Er vi organiseret på den rigtige måde?

Mens sourcing har været en driver for udviklingen af Facilities Management i mange år, er vi på vej ind i en periode, hvor digitalisering bliver omdrejningspunktet.  Og digitaliseringen kommer til at påvirke FM dobbelt. Digitaliseringen vil vende op og ned på mange virksomheders forretningsprocesser, og dermed bliver det helt andre virksomheder, FM skal understøtte. Samtidig giver digitalisering, Big Data og Internet Of Things helt nye muligheder for at udføre FM aktiviteterne på nye og mere værdiskabende måder.

Digitalisering

Drift af bygninger er f.eks. stærkt præget af rutiner og intervaller. Vi gør rent med et vist interval, og vi maler vinduer, skifter tagpap og skifter filtre på CTS anlægget med de foreskrevne intervaller, uanset om det er nødvendigt. Eller også undlader vi at gøre noget som helst og får omkostningstunge nedbrud, hvor frysehuset må ryddes eller hele tagkonstruktionen udskiftes på grund af skimmelsvamp. Digitaliseringen og digital overvågning af bygninger og anlæg giver os en mere intelligent mulighed, hvor vi ikke ender med at gøre for meget eller for lidt, men lige præcist det, som er nødvendigt.

Helhedstænkning i løsningerne

At løse fremtidens FM opgave er i høj grad et strategisk job. FM er i dag en funktion, der på lige fod med HR, logistik og finans har både operationelle og strategiske opgaver. Og at arbejde strategisk indebærer en helhedstænkning, og det er derfor rimeligt at forvente, at supportfunktionerne skal arbejde mere tæt sammen. Også her vil digitaliseringen både kunne opfattes både som et krav og som en hjælper. Digitalisering af forretningsprocesserne skaber en større gennemsigtighed og rigtig grebet an, betyder det også, at de forskellige forretningsprocesser kan spille bedre sammen. Med lige vægt på præstationsevne og pris.