Varemærkebeskyttelse er et must for små, mellemstore og store virksomheder. Forfalskede produkter solgt under dække af originalproducenternes varemærker medfører stadigt voksende tab for varemærkeindehaverne.

Uden beskyttelse har virksomheder svært, om ikke umuligt, ved at dæmme op for den omsiggribende varemærkeforfalskning, som efterhånden er en realitet inden for de fleste brancher og produkter; herunder medicin, fødevarer, cigaretter/tobak, sko, tasker, solbriller, parfume et cetera.

Det fortæller advokat og partner i den internationale advokatvirksomhed Bird & Bird, Peer B. Petersen.

“Når man som virksomhed konstaterer, at virksomhedens produkter er genstand for varemærkeforfalskning, skal man straks, og uden ophold, henvende sig til virksomhedens advokat, med henblik på, at der tages en håndfast kontakt til den pågældende krænker med anmodning om uden ophold at standse ulovlighederne. Gøres det ikke frivilligt, må der omgående tages såvel retlige skridt, som indgives anmeldelse til politi og andre relevante myndigheder," anbefaler Peer B. Petersen.

Varemærkebeskyttelse kan opnås til producent- og produktnavne; f.eks. ARLA, NIKE, DB 9 og til logo og forretningskendetegn; f.eks. Apples æble, Coca Cola´s logo, Mercedes stjerne.

Medicin, kosttilskud og fødevarer er i et hastigt stigende omfang udsat for varemærkeforfalskning med en dermed også stigende alvorlig risiko for, at de forbrugere, der intetanende indtager de falske produkter, bliver syge og dør. Varemærkeforfalskning er således også et stigende samfundsmæssigt problem.

Beskyttelse i flere lande

Det er ikke nødvendigvis omkostningskrævende at opnå varemærkebeskyttelse, fortæller Peer B. Petersen.

I Danmark vil registrering af en virksomheds varemærker beløbe sig til ca. 6.000 kr. pr. varemærke. Ønsker man beskyttelse i EU vil registreringsomkostningerne pr. varemærke være ca. 12.000 kr., mens beskyttelse i USA kan opnås for ca. 20.000 kr. pr. varemærke.

“Det kan selvfølgelig være dyrt at opnå beskyttelse i hele verden, og det er derfor en god ide løbende at vurdere og koordinere virksomhedens varemærkebeskyttelse med en advokat med speciale i varemærkeret; hermed sikres, at man stedse har den nødvendige og tilstrækkelige beskyttelse,” siger han.

Hurtig og konsekvent reaktion overfor krænkelser

Når en virksomheds varemærke er registreret, er det vigtigt stedse at overvåge de markeder, hvor virksomheden er varemærkebeskyttet med henblik på, straks man konstaterer eventuelle krænkelser, at reagere herimod. Hvis man undlader at reagere imod krænkelser risikeres, at man senere kan være afskåret fra at påtale de konstaterede krænkelser ud fra en betragtning om passivitet.

“Det er derfor vigtigt at reagere hurtigt og konsekvent, straks man konstaterer, at virksomhedens varemærker kopieres og/eller virksomhedens produkter forfalskes. Mange virksomheder anvender eksterne specialister som Bird & Bird til både at overvåge og håndhæve virksomhedens varemærker og forretningskendetegn, idet det især for små og mellemstore virksomheder er en næsten uoverkommelig opgave at skulle håndtere overvågning og håndhævelse internt,” fortæller Peer B. Petersen.

Først i tid - først i ret

Selv om en virksomhed ikke har fået et logo, firmanavn, forretningskendetegn eller tilsvarende registreret før, det eventuelt krænkes ved kopiering og/eller forfalskning, har virksomheden mulighed for at standse sådan krænkelse, fortæller Peer B Petersen.

“Der er nemlig fast antaget, at den, der først tager et bestemt logo, firmanavn, forretningskendetegn eller tilsvarende i anvendelse også opnår varemærkebeskyttelse. Det skal selvsagt kunne dokumenteres, at man var den første, der anvendte det pågældende varemærke,” siger han.

Forbrugere bør være på vagt

Da rigtigt mange produkter, herunder især fødevarer, medicin og kosttilskud er populære at forfalske, skal forbrugerne derfor være opmærksomme, særligt når de køber ind på nettet.

“Det kan jo være decideret livsfarligt at tage medicin, som intet af det påståede aktive stof indeholder. Internationale organisationer anslår, at der på verdensplan dør mere end en million mennesker hvert år; alene på grund af indtagelse af varemærkeforfalsket medicin eller kosttilskud; alle kan sikkert huske modermælkserstatningsskandalen i Kina for få år siden,” siger Peer B. Petersen.