Når man kigger på alle virksomheder i Danmark, der har udtaget IP-rettigheder, og sammenligner dem, så kan man se, at de virksomheder, der arbejder strategisk med IP-rettigheder (IPR), har større fortjeneste og indtægt før skat end virksomheder fra samme branche, som patenterer uden et strategisk mål for øje – selvom begge grupper af virksomheder har lige mange patenter og er omtrent lige store, viser forskning fra Københavns Universitet. Forskningen er lavet på data fra en 10-årig periode fra start-nullerne og frem. 

”Det vores forskning viser er, at det ikke handler om antallet af patenter, som virksomheden har, men om hvordan de ibrugtager rettighederne,” siger Karin Beukel, adjunkt på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 

IPR åbner for muligheder 

Der er fire måder, hvorpå strategisk arbejde med IPR kan hjælpe virksomheder til at profitere fra innovation, forklarer Karin Beukel: 

1) Man kan arbejde med IP for at skabe øget omsætning, f.eks. ved at ekskludere potentielle konkurrenter eller krydslicensere. Desuden kan man via strategiske arbejde med patent ansøgninger designe den frihed, virksomheden skal bruge til at få produkter på markedet. 

2) Man kan bruge IPR til at reducere omkostninger. F.eks. giver IPR styrke i forhandlinger hvorved forbedret adgang til markedet kan opnås. 

3) Med IPR kan omkostningstunge konflikter undgås, eller IPR kan bruges som del af en løsning i en konflikt. 

4) Ved strategisk positionering med patentansøgninger får virksomheder også et kvalitetsstempel, da teknologien i patentansøgningsprocessen bliver vurderet af en ekstern part. IP kan derved være væsentlig for at signalere overfor potentielle samarbejdspartnere, kunder og konkurrenter, at man er en teknologistærk virksomhed, som har kompetencer til at udvikle unikke teknologier.

”Men samtidigt er det vigtigt at have for øje, at strategisk brug af IPR er forskelligt fra branche til branche, hvad der er vigtigst, men de fire punkter gælder overordnet for alle virksomheder, der arbejder med teknologiudvikling,” siger Karin Beukel. 

Strategiske værktøjer

Hvis strategisk patentering skal give værdi til virksomheden, skal man supplere med andre strategiske redskaber, siger Karin Beukel. 

”Patentering er kun et element af en value capturing-strategi, man som virksomhed bør overveje, det er i kombinationen med andre typer af strategiske værktøjer, at værdien af IP opstår. Andre strategiske værktøjer er f.eks. hemmeligholdelse, agere hurtigt i forhold til markedet og udvikling af komplekse teknologier, hvor der er behov for flere fagområder,” siger Karin Beukel.

IPR-arbejde kræver kompetencer

Det kræver kompetencer for at arbejde strategisk med IPR. Det kræver, at du har de rigtige personer ansat, som forstår IPR. 

”Det er ikke nødvendigvis dem, som skriver ansøgningen, som skal stå bag den strategiske og forretningsmæssige tankegang bag IPR, det er nogle ret forskellige kompetencer, og få personer besidder begge,” siger Karin Beukel.