Handel og produktion af varer på tværs af grænser medfører store fordele for danske virksomheder.

Men de risikerer også nemt, at andre begynder at fremstille billige kopier af deres varer og ideer. Og det kan koste en virksomhed livet.

Vigtigt at sikre sig mod kopier

Heldigvis er der gode muligheder for at sikre virksomhedens produkter og intellektuelle rettigheder. Det fortæller direktør i brancheforeningen Danske Advokater, Paul Mollerup.

“Hvis du f.eks. får fremstillet et produkt eller en del af en teknisk løsning i et andet land, er det vigtigt, at du sikrer dig, så dine samarbejdspartnere ikke bare kan sælge din opfindelse ad bagdøren,” siger Paul Mollerup og fortæller, at det kan ske for alle - uanset om man arbejder med enkle produkter såsom kondisko, eller meget tekniske patenter.

Markedet skal løbende overvåges

Et er at have sikret sine rettigheder. Noget andet er at følge op på, om de bliver respekteret.

“Globaliseringen og samarbejdet over grænserne gør det meget komplekst at holde øje med, om virksomhedens rettigheder over et produkt eller et koncept bliver krænket. Derfor bør man tage kontakt til en af de mange danske advokater, der er specialister i netop at sikre, at patenter på produkter og intellektuel ejendom bliver overvåget løbende,” siger Paul Mollerup.

Hjælp i tvivlssituationer

Advokaten kan også være en hjælp, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt virksomhedens koncept eller produkt er blevet kopieret.

“Især med tekniske patenter kan der opstå diskussioner om, hvorvidt en andens løsning er så tæt på ens eget, at der er tale om en krænkelse,” siger Paul Mollerup og opfordrer alle virksomheder at tage stilling til deres rettigheder.

“Mange opdager først problemet, når det bliver et problem. Derfor skal man altid tjekke, om der er nogle rettigheder, man bør beskytte. Det er super vigtigt.”