Af Lars Holm Nielsen, Chefkonsulent i DI med ansvar for IPR

Det lyder måske som en fortærsket kliché, men det er ikke desto mindre rigtigt: I Danmark er vi fattige på råstoffer, så vi må leve af vores innovationsevne. Af den grund bør IP-rettigheder ligge højt på de danske virksomheders prioriteringsliste. Det sikrer nemlig muligheden for at få genfinansieret investeringen i forskning, udvikling og innovation.

For lidt fokus på IP-rettigheder i danske SMV'er

Vi er da også relativt gode til at beskytte vores idéer i Danmark, da vi er blandt de lande i verden med flest IP-rettigheder per indbygger. Det skyldes især de store virksomheder, som flittigt beskytter deres opfindelser. Blandt små og mellemstore virksomheder er der imidlertid stadig for lidt opmærksomhed på IP-rettigheder. Det kan der være flere grunde til. Ofte skyldes det, at man har fokus på produktudvikling og markedsføring, mens beskyttelse af idéen kommer i anden, tredje eller fjerde række. Men den gode opfindelse er desværre ikke meget værd for den virksomhed, som har investeret tid og penge i dens udvikling, hvis den uden repressalier kan kopieres af konkurrenter eller kopister.

Stigende trussel fra udenlandske kopister

I disse år oplever vi desværre en stigende kopitrussel fra udlandet. Før i tiden var kopiproduktionen afgrænset til få industrier, men nu kopieres alle typer produkter. Piratkopieringen er blevet langt mere professionaliseret, og kopiindustrien har skovlet penge ind, fordi den i mange år er gået under radaren. I de lande, hvor kopiproduktionen trives, har myndighederne vendt det blinde øje til. I de seneste år er man heldigvis vågnet op af tornerosesøvnen, og der er et etableret et udvidet internationalt samarbejde mellem politi- og toldmyndigheder. Selv i Kina, hvor kopiindustrien er størst, er man nu mere opmærksom på problemet. Derfor er der nu langt bedre muligheder for at håndhæve sine rettigheder på de internationale markeder, og det giver større tryghed og incitament til udvikling og innovation.

IPR kan sikres både i Danmark og internationalt

Måske afholder nogle danske virksomheder sig fra at beskytte deres idéer, fordi det kan virke som en uoverstigelig udfordring. Men det kræver faktisk ikke et stort apparat. En god idé er at alliere sig med en professionel IP-rådgiver, som kan hjælpe med alt, der vedrører IPR, ligesom man har en revisor, der hjælper med regnskabet. Kvalificerede rådgivere ved, hvilke markeder man bør gå efter, hvordan man kommer ind på et nyt marked, og hvordan man bedst beskytter sine rettigheder. Og husk på, at der formentlig foregår parallel innovation andre steder i verden, hvorfor det er vigtigt at være den første, der ansøger om patent. Reglen er først i tid, bedst i ret. Hvis vi vil sikre endnu mere innovation i Danmark, må vi ikke betragte IP-rettigheder som noget sekundært, men derimod som en nødvendig investering, der gør det muligt at høste frugten af ens arbejde.