"Har du patent på dit produkt?"

Spørgsmålet der igen og igen stilles af investorpanelet i "Løvens Hule". Og med god grund. Foruden kan det nemlig være svært at kommercialisere sin idé. Patenter gælder ikke kun fysiske genstande, såsom en ny type pumpe eller materiale til brug i industrien. Man kan også få et patent, der sikrer immateriel ejendom. IPR (Intellectual Property Rights) er en måde, hvorpå virksomheder kan beskytte deres koncepter og tjene penge på dem.

Støtte fra investorer gør drømmen mulig

Rigtig mange små og mellemstore virksomheder arbejder i dag med mere uhåndgribelige produkter såsom computersoftware, styresystemer og metoder. Og det kan være en langsommelig og meget dyr affære at udvikle sin opfindelse, så den kan sendes ud på markedet. I den proces kan mange have gavn af den måde, IPR tiltrækker funding fra investorer og støttepuljer. For at få støtte til sit projekt, skal man nemlig kunne vise, at opfindelsen kan udnyttes kommercielt. Og her kommer patenterne og IPR ind i billedet.

Dyrt at udvikle nye løsninger

Michael Henriksen er CEO i virksomheden Wavepiston. De har i de sidste ti år udviklet en ny metode til at udvinde energi af havets bølger. “Den udvikling at komme frem til produkt, som vi kan sælge, er en dyr og langvarig proces. At udvikle og teste materiel til brug på havet kræver lang tid for at kunne påvise, at det kan klare det hårde miljø. Det er en stor investering,” fortæller han." Derfor valgte de at undersøge, om andre havde taget patent på den samme ide. Det var der ikke, og så var vejen banet for at tage deres første patent. “Det første patent, som var et patent på vores koncept, gik rimeligt smertefrit igennem, for der var ikke andre, der havde tænkt på at udnytte bølgernes energi på denne her måde. For små to år siden tog vi så et mere klassisk patent på en del af de energimoduler, vi har udviklet,” fortæller Michael Henriksen.

Patenteret koncept afgørende for investorerne

For Michael Henriksens virksomhed har patentet på deres koncept betydet, at de kunne overbevise investorer om, at det var værd at støtte projektet. “Vi sikrede os, at andre ikke bare kunne kopiere det og sælge det til en lavere pris, efter vi havde investeret store summer i at færdigudvikle produktet. Hvis de kunne det, ville vi jo ikke kunne tjene penge på investeringen. Og så ville investorerne holde sig væk, og projektet ville gå i stå. Derfor har det været afgørende, at vi har haft vores patent,” siger Michael Henriksen.

[Artiklen fortsætter under billedet]

Wavepistons koncept til bølgeenergi


FOTO: Wavepiston har patenteret deres koncept til udvinding af energi fra havets bølger.


IP øger virksomhedens værdi

IP-rettigheder er et vigtigt område for mange små og mellemstore virksomheder at være opmærksomme på “Det øger virksomhedens værdi, når man kan sikre sig patent på det grundlæggende koncept. Og det gør det nemmere at kommercialisere sin ide og tjene penge med et konceptuelt patent,” fortæller Michael Henriksen.

Skal patentet dække flere lande?

For netop Wavepistons koncept for at udvinde bølgeenergi, har det været vigtigt at have et patent, der ikke kun dækker i Danmark. “Vi har taget et internationalt patent, som gælder i flere lande i Europa, samt USA, Canada og flere andre større lande. Ved at vælge en række strategiske lande, kan vi få en større beskyttelse af vores rettigheder.” fortæller Michael Henriksen og fortsætter: “Hvert land koster et beløb, så det er vigtigt at forholde sig til, hvor patentet skal dække. Vi kan ikke tage patent i alle lande og har derfor valgt de vigtigste ud.”

Innovationsstøtte fra EU

Et af de steder, Wavepiston har fået støtte fra, er Horizon 2020, EU’s program til støtte af forskning og innovation. Her lægges der særligt vægt på om ens idé har "impact", hvilket der bl.a. mindskes chancen for, hvis andre allerede har taget patent på idéen. Selve kommercialiseringen, altså om idéen eller projektet er gangbart, spiller også en væsentlig rolle ved uddelingen af støtte. Michael Henriksen opfordrer andre til at undersøge mulighederne for patenter. “Det kommer selvfølgelig an på, hvad man arbejder med, om det giver mening at have patent på sit koncept. Men hvis man mener, man har fat i noget banebrydende, bør man under alle omstændigheder undersøge mulighederne, og finde ud af, om andre allerede har taget patent på ideen.”