Sponsoreret af Patrade
Vil du vide mere?

Patrade er et full-service IPR-konsulenthus med kontorer i Aarhus, Aalborg og København. Virksomheden beskæftiger 70 ansatte og yder juridisk og teknisk rådgivning hovedsagligt vedrørende patenter, varemærker, designs, ophavsret, og markedsføringsretlige problemstillinger. Herudover har Patrade tilknyttet eget advokatkontor og håndterer således også retssager på IPR-området.

Læs mere på www.patrade.dk

Danske virksomheder patenterer deres opfindelser på livet løs. Ifølge tal fra Patent- og Varemærkestyrelsen er antallet af patentansøgninger fra danske virksomheder steget med 17% fra 2007 til 2016. Det er ikke uden grund. Der er nemlig mange fordele ved at søge om patent-, design-, og varemærkebeskyttelse, hvis man har fået en god idé. Det mener Birthe Olesen, der er partner og European Patent Attorney i Patrade, som tilbyder rådgivning inden for IPR til en bred vifte af industrier.

IPR-beskyttelse er en konkurrencefordel

”IPR-beskyttelse er først og fremmest en forsikring. Man sikrer sig en plads på markedet ved at sørge for, at konkurrenterne ikke kan kopiere eller komme for tæt på den patenterede teknologi, produktets udformning eller dets brand,” siger hun. ”Når man har en åben patentansøgning, giver det også en vis usikkerhed på markedet, hvilket er til patentansøgerens fordel. Det betyder nemlig, at konkurrenterne bør være forsigtige med at gå på markedet med produkter, som ligner dem, der er beskrevet i ansøgningen,” forklarer Birthe Olesen. Patentet eller patentansøgningen bruges også i markedsføringssammenhænge. Det sender nemlig et signal om, at man har at gøre med en vigtig opfindelse for virksomheden. Endelig er det en fordel for små og mellemstore virksomheder at patentere deres opfindelser, designbeskytte produktets udseende og varemærkeregistrere deres brands, hvis de vil gøre sig attraktive over for investorer eller samarbejdspartnere.

Stor risiko ved ikke at søge om beskyttelse af sin IPR

Men hvad er konsekvensen ved ikke at tænke i IPR-beskyttelse? Kan man ikke bare håbe på, at konkurrenterne holder sig på måtten? ”Det kan man godt, men man gør sig selv sårbar og åbner for risikoen for at blive kopieret. Selvom det koster penge at få et patent, et design eller varemærke, er det godt givet ud, hvis man har lagt store ressourcer i at udvikle en idé,” siger Birthe Olesen. Hun anbefaler, at man allierer sig med en IPR-rådgiver, som kan overvåge patent-, varemærke- og designregistrene og give besked om konkurrenternes rettigheder. ”Det er vigtigt at kende til konkurrenternes patenter, designs og varemærker både for at undgå dyre retssagsudgifter og for at undgå problemer med krænkelser, hvis man ønsker at gå ind på et nyt marked eller lancere et nyt produkt,” forklarer Birthe Olesen.

Reager hurtigt i krænkelsessituationer

Er man uheldig at blive udsat for en patent-, design- eller varemærkekrænkelse, skal man være villig til at håndhæve sin rettighed og reagere hurtigt. ”Hvis ikke man reagerer på krænkelsen, må man på et tidspunkt tåle den, og det kan have alvorlige konsekvenser for både bundlinjen og virksomhedens omdømme. Desuden er det nemmere for konkurrenten at trække sig, hvis man reagerer hurtigt på en krænkelse, fordi de så vil have lagt færre ressourcer i produktet,” siger Simon Tønners, der er Juniorpartner og varemærkejurist hos Patrade. For at kunne håndtere krænkelsessituationer, anbefaler Simon Tønners, at man allierer sig med rådgivere, der både har tekniske og juridiske kompetencer.

”Krænkelsessager kan være komplicerede, og det er vigtigt at samarbejde med nogen, der forstår sig på det tekniske, så man kommer bedst muligt gennem en potentiel retssag.”