Sponsoreret af Kanved

Afklaring omkring din patentstrategi kan være vigtigt for din forretningsstrategi. Strategisk opbygning af en patentportefølje vil ofte være forskellen mellem succes og fiasko.

Læs mere på www.kanved.dk

Mange tech-virksomheder overser, at de kan forbedre deres placering på markedet ved at sikre rettighederne til deres immaterielle ejendom (IP). Det kræver en bred patentering.

”Det koster at patentere, men man får nogle store markedsfordele. Man kan rent strategisk gå ind og sætte sig på et område ved at patentere tidligt i processen. Samtidig kan man skabe et værn ved at ansøge om indtil flere patenter inden for området. Bred patentering kan på den måde lukke markedet af for konkurrenter, fordi man sidder så stærkt på området. Derfor bør IP-rettigheder høre til på direktionsgangen og være en del af den overordnede forretningsstrategi,” siger Nicolai Kanved, CEO ved Kanved Patent Consulting ApS.

Virksomheder taber terræn på manglende patentering

Det er dog kun få mellemstore virksomheder, der benytter sig af strategisk patentering. I 2014 var det kun 33% af danske virksomheder med over 250 ansatte, hvor IP-rettigheder indgik i deres forretningsstrategi.  ”Hos nogle større virksomheder, såsom Novo Nordisk, er immaterielle rettigheder allerede en fast og nødvendig del af forretningsstrategien. Men der er stadig mange virksomheder, hvor patentområdet ligger længere nede i virksomhedsstrukturen. Og det kan de tabe terræn på.”

Bred patentering skaber tryghed hos partnere og kunder

De rigtige patenter kan tiltrække partnere og b2b-kunder, som vil vide, at det er bedre at gå til virksomheder med patenterne, da det skaber større sikkerhed. ”Når tech-produktet, man sælger, er bredt patenteret, vil kunder og samarbejdspartnere være tryggere ved at bruge produktet i deres varer. Uden patenteringen risikerer de en patentsag, og det samme gør man selv. På den måde bør patentering også være en del af tech-virksomheders risikostyring,” siger Nicolai Kanved. 

Patentering øger markedsværdi

Ved at bruge strategisk patentering kan man øge virksomhedens værdi. Ifølge Inc. beror 80% af virksomheders markedsværdi på immaterielle rettigheder.  ”Når man har patenteret bredt med indtil flere patenter, minimerer man risikoen for, at andre kan lægge sig tæt op ad produktet. Samtidig kan det give grobund for videreudvikling af ens egne produkter inden for rammerne af patenterne,” siger Nicolai Kanved. 

Fremadsynet og konkurreneorienteret forretningsstrategi

Som direktør og ansvarlig for forretningsstrategien skal man også være opmærksom på allerede eksisterende patenter på markedet for at vurdere, om andre virksomheder har sat sig på området, man selv er på vej ind i. På den måde kan man tage bedre beslutninger for sin virksomhed. Rent faktisk kan man med en undersøgelse af patentlandskabet inden for et område få et vigtigt indblik i konkurrenternes adfærd og selv sikre sig de rigtige patenter.  

Hvis man vil høre mere om, hvad man kan vinde som tech-virksomhed ved at tænke patentstrategi ind i forretningsstrategien, kan man kontakte en erfaren patent-konsulent.