USA er det land, der modtager flest patentansøgninger fra danske ansøger - endda flere end der indleveres til European Patent Office (EPO). Hvorfor tror du, at USA er så populært at registrere sig i?

USA er et stort og relativt homogent marked. Omkostningerne til beskyttelsen er relativt lave i forhold til markedet, hvis man sammenligner med Europa, der endnu ikke har et helt harmoniseret system. Desuden er USA også en anelse mere modent IP-mæssigt, og de fleste aktører anerkender vigtigheden af IP. 

 

Er der nogle særlige forhold, som gør USA til et ekstra attraktivt marked for danske virksomheder?

USA har over de sidste 10 år bevæget sig fra at være det syvende vigtigste marked for Danmark til idag at være det næstvigtigste marked efter Tyskland. Således er både eksport af varer og tjenesteydelser steget støt til i dag at udgøre ca. 100 mia. kr., og samtidig er også de direkte investeringer i landet steget til over 100 mia. kr.

Det amerikanske marked er særlig attraktivt for danske virksomheder, da de udfordringer og behov, markedet har, matcher meget fint med danske virksomheders kompetencer særlig inden for grøn energi, medicinal- og medicoindustrien samt dansk design og techløsninger. USA er fortsat verdens førende forbrugerdrevne marked, og selv på enkeltstatsniveau er vækstmulighederne kolosale for danske virksomheder, hvis man får fat i markedet på den rigtige måde.

 

Hvordan adskiller det amerikanske patent- og varemærkesystem sig fra det danske?

Der er ikke mange virksomheder, der beskytter i Danmark, da markedet er for lille. Man bruger primært det europæiske system. Der er nogle forskellige forskelle i ansøgningsprocessen, og på hvad man kan beskytte. Hvor man i USA har et patent, der dækker hele landet ved udstedelse, skal man i Europa vælge og betale for de enkelte nationer, hvor man vil opretholde patentet.

De løbende udgifter og fornyelser er også en stor forskel. I USA betaler man først efter udstedelse og her kun periodisk, mens man i Europa betaler hvert år og efter udstedelsen i de enkelte lande, hvor patentet er i kraft. Så de administrative omkostninger er væsentligt højere i Europa (og mange andre lande) end i USA. Det betyder noget for budgetterne og især for, hvor større virksomheder vælger at placere deres IP investeringer.

 

Er der som konsekvens heraf nogle særlige udfordringer forbundet med at registrere og håndhæve sine immaterielle rettigheder i USA?

Der er som sådan ikke nogen konsekvenser ved registreringen. Håndhævelsen er en anden ting. Her er omkostninger ofte meget større end nogen andre steder – til gengæld kan man også tildeles større erstatninger.