Profil

Stina Ørgård er uddannet erhvervspsykolog og ejer af konsulenthuset Erhvervspsykologer.com. Hun har 23 års erfaring i bl.a. coaching, lederudvikling, teambuilding, talentudvikling og konflikthåndtering på arbejdspladsen.

Hvordan identificeres problemområder, hvordan arbejder erhvervspsykologen med ledelse og medarbejder - og hvad er resultatet af processen set fra både en humanistisk og økonomisk synsvinkel.

- Hvad dækker begrebet erhvervspsykologi over?

Erhvervspsykologi handler om at arbejde med det professionelle menneske på jobbet og især de mange relationer og rammer, man skal håndtere på jobbet i dagens virksomheder. Medarbejderne er virksomhedens eneste aktive ressource. Erhvervspsykologien arbejder med individ (medarbejdere og ledere), gruppe (teams og afdelinger m.m.), organisation (den konkrete arbejdsplads) og samfund.

- Hvilke ’symptomer’ indikerer, at virksomheden kan have gavn af hjælp fra en erhvervspsykolog?

Dårlige trivselsmålinger i organisationen er et typisk symptom samt situationer med mobning, antallet af stressramte i virksomheden og et for højt antal sygedage. Dette er målbare situationer, hvor man kan have god gavn af hjælp fra en erhvervspsykolog. Også i tilfælde af stor medarbejderomsætning, kan man have gavn af en erhvervspsykolog.

Af andre områder kan nævnes organisationsforandringer, der har svært ved at blive forankret i virksomheden og f.eks. møder meget modstand. Vi bruges også i forbindelse med konflikter mellem medarbejdere eller mellem ledere samt konflikter mellem afdelinger. Vi kan også hentes ind i udviklingsøjemed. F.eks. arbejder vi en hel del med lederudvikling og talentudviklingsprogrammer.

- Hvilke problematikker på arbejdspladsen, som har indflydelse på medarbejdersundhed og trivsel på arbejdspladsen, kan en erhvervspsykolog bearbejde?

Problematikker, der kan have indflydelse på medarbejdersundhed og trivsel på arbejdspladsen, kan være dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det involverer bl.a. stor arbejdsbyrde og tidspres samt høje følelsesmæssige krav og sidst men ikke mindst modstridende eller uklare krav i arbejdet. En anden typisk problematik, vi ofte støder ind i, er dårlig kommunikation mellem medarbejdere, mellem ledere og medarbejdere - eller mellem ledere.

- Hvordan kan disse problematikker påvirke den enkelte medarbejders fysiske og psykiske helbred?

For stor arbejdsbyrde og tidspres kan medføre stress, hvis der ikke er nogen udsigt til, at det ændrer sig. Hvis det er ensidigt gentaget arbejde eller hårdt fysisk arbejde, vil det få fysiske konsekvenser i form af nedslidning eller skader. Høje følelsesmæssige krav, som man ofte møder i sundhedssektoren - eller hos en leder, der står og skal afskedige en stor mængde medarbejdere, kan bl.a. medføre følelsesmæssig overbelastning, hvis det ikke bliver bearbejdet. Har man ikke redskaberne til at tackle disse situationer, kan det medføre depressive tilstande og/eller stress.

Modstridende eller uklare krav som f.eks. manglende målsætninger eller manglende, uklare eller ufærdige jobkrav medfører stor usikkerhed hos medarbejderne og lederne, og dette kan medføre stress, konflikter (pga. diskussioner om, hvem der har ret), spildarbejde, fordi medarbejderne selv må opfinde målsætninger, der så viser sig at være forkerte, som dermed giver ekstra arbejde - og i sidste ende stress og frustration. Hvis den personlige kommunikation ikke er i orden, så betyder det, at medarbejderne bliver stødt, såret eller usikre, fordi der ikke er en kommunikation, der viser, at der er respekt og forståelse for hinanden.

- Hvordan arbejder en erhvervspsykolog med hhv. ledelsen og medarbejderne?

  • Vi hjælper bl.a. ledelser med at sætte klare mål og rammer
  • Vi arbejder med dialogen i ledelsessystemet samt mellem leder og medarbejder.
  • Vi hjælper via udvikling og træningsprogrammer for medarbejdere og ledere
  • Ved hjælp af træning på jobbet i organisationen - dette sker primært for ledere, projektledere og ledergrupper.
  • Vi underviser og faciliterer f.eks kommunikationen og hvordan man holder ordentlige effektive møder
  • Vi medierer i forbindelse med konflikter

Ved for stor arbejdsmængde og tidspres kan vi hjælpe med, hvordan man forholder sig til sin store arbejdsmængde samt hvordan man prioriterer og planlægger sine opgaver. I denne forbindelse rådgiver vi også den enkelte leder eller medarbejder med, hvordan de kan hjælpe deres chef med at hjælpe dem. Der kan også være tilfælde, hvor en leder eller medarbejder skal lære at sige fra på en ordentlig måde. Ved høje følelsesmæssige krav, handler det om at få bearbejdet de situationer, hvor man oplever høje følelsesmæssige krav samt hvordan man kan tackle de konkrete situationer, hvor det opstår.

Ved oplevelsen af modstridende eller uklare krav i arbejdet, går vi ind og hjælper ledelsen med at få gjort målsætning og krav klare. Vi går f.eks. også ind og hjælper den enkelte medarbejder med, hvordan de overfor deres chef, kan få fremstillet deres behov om at få gjort målsætninger, krav og rammer klare.

- Hvilke resultater ser du, at coaching fra en erhvervspsykolog skaber?

1) I forbindelse med arbejdsmiljø og arbejdsglæde

Hvilket resultat du får ud af et coachingforløb afhænger af, hvad årsagen er til at du er kommet i et coachingforløb. Ofte vil et coachingforløb skabe større forståelse og indsigt i job, jobproblematikker, muligheder for egen udvikling i jobbet, udvikling af den personlige kommunikation samt bedre evne til at sætte rammer og efterspørge rammer. I coachingen kan man bl.a. få hjælp til bedre planlægning og prioritering af ens arbejdsopgaver, og mange får også hjælp til at håndtere konflikter eller hjælp til ,hvordan de kan undgå konflikter opstår. Alt dette er med til at skabe større arbejdsglæde og har dermed positiv indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø.

2) I et økonomisk perspektiv. Fx produktivitet.

Når man sikrer et sundt arbejdsmiljø, skaber man også større trivsel og dermed færre sygedage. Med klare rammer og målsætninger, undgår man spild arbejde og får i stedet et målrettet og mere effektiv arbejdsforløb. Ved at håndtere konflikter sikrer man en bedre udnyttelse af ressourcerne. For medarbejdere, der er en del af en konflikt, bruger masser af energi på at tænke over og tale om konflikten, og det tager fokus fra de konkrete arbejdsopgaver. Bedre planlægning og overblik over arbejdsopgaver medfører større produktivitet. Dette er bare et par eksempler på, hvor coaching fra en erhvervspsykolog kan have en positiv økonomisk konsekvens. Man kan forebygge stress (i et samarbejde med den pågældendes leder) og dermed undgå, at ledere og medarbejdere enten sygemeldes i lang tid, må afskediges eller er blot ikke er særlig produktive - stressede medarbejdere er ikke særlig produktive.

- I hvilket omfang mener du, at medarbejdersundhed og trivsel på arbejdspladsen tages tilstrækkeligt alvorligt på de danske arbejdspladser?

Jeg oplever at en del organisationer har opmærksomhed på medarbejder trivsel og sundhed. Det er ofte individorienteret og målrettet mod at være mere behandlende i stedet for forebyggende, når vi taler om trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. I modsætning til det fysiske arbejdsmiljø, hvor mange organisationer har forebyggende sundhedsprogrammer. Jeg tror, der ville være mange penge at spare for de forskellige organisationer, hvis man arbejdede mere forebyggende omkring psykisk sundhed og trivsel. F.eks. bliver der ikke altid sat det mest optimale handlingsprogram i gang, når en trivselsundersøgelse falder dårligt ud. Der vil det være oplagt at gøre brug af en erhvervspsykolog til at afdække, hvad de konkrete problemer går ud på samt hvad man skal gøre for at afhjælpe det.