Det kan have store omkostninger, når en kollega pludselig ikke er i stand til at løse sine opgaver. Mange steder har man kun de mest nødvendige ressourcer til kerneområderne – langt de fleste er specialister og de nærmeste ledere med en stor gruppe medarbejdere under sig har ifølge Michael Danielsen ikke indblik i, hvilke opgaver den enkelte løser, og hvordan de løses. Det betyder, at når en person falder ud, bliver det svært at få produktionen til at hænge sammen. Og at erstatte en nøgleperson er en kæmpeomkostning. Derfor er det vigtigt, at en virksomhed sætter ind på to områder.

Det første indsatsområde

”Ledelsen skal ruste arbejdsgrupperne og fællesskabet til tidligt at være opmærksomme, registrere og sætte ind, når der hos en medarbejder opstår forandringer ved en belastningssituation. Det kræver, at man tager tingene alvorligt. Et arbejdsliv i dag balancerer på kanten, folk søger nye udfordringer og skaber dem. Men der skal være en kontakt, som fanger forandringerne, inden det går helt galt.”

Det andet: aftaler

Det andet område handler om at arbejdspladsen klart har taget stilling til og lavet aftaler om, hvad der skal gøres, når en medarbejder viser tegn på stress. ”Jeg er nødt til at sige, at som udviklingen har været, er der faktisk gode brugbare aftaler i fællesskabet for at sætte ind, men der er også en tendens til ikke at handle, fordi man er usikker på, om kollegaens adfærd er en del af normalen. Derfor er det vigtigt, at lederne sørger for at tage diskussionen med medarbejderne om, hvad man skal holde øje med. Der skal være en klart nedskrevet beredskabsplan: hvad gør ledere, den enkelte og medarbejderne.”

Rådgivning

Når den diskussion er på plads, må man ifølge Michael Danielsen se i øjnene, at arbejdet er en vigtig del for de fleste. De vil hurtigt videre. Flertallet - ramt af stress - mener ikke løsningen er en sygemelding. De bakser med dårlig samvittighed, når de ikke er på arbejde. Og det er én af forklaringerne på, at stress udvikler angst og depression. Den vinkel skal man også have fokus på som leder. Endelig råder Michael Danielsen danske virksomheder til at investere i en ekstern rådgiver. ”Det er en god idé at få en professionel ind, som med friske øjne kan se, hvilken måde der er den bedste til at håndtere stress på arbejdspladsen samt kortere eller længere fravær af en medarbejder. Når en leder står i en vanskelig personalesag, søger vedkommende juridisk hjælp. Jeg forstår ikke den rædsel for sparring, når det gælder stress. Det er håbløst at tro, at man som ledelse også kan håndtere den problemstilling. Det er at spænde buen for hårdt.”