PROFIL

  • Trine Richter
  • Direktør for Green Solution House - realiseret med rådgivning i innovative løsninger fra: 3XN arkitekter, Steenbergs Tegnestue, SLA, Rambøll, COWI, GXN innovation.

”Vores konferencegæster er nærmest lykkelige!” Så kontant lyder det fra Trine Richter, direktør i hotel- og konferencecenteret Green Solution House, når hun skal beskrive sine gæsters oplevelser i huset. Hun er ikke bange for at tage de helt store ord frem.

Det er inspirerende men også krævende at være på konference og seminar. De fleste kender til oplevelsen af et tungt tæppe af varme og dårlig luft, der kan lægge sig over lokalet, giver hovedpine og påvirker koncentrationen og evnen til fortsat at optage ny viden og deltage aktivt. Det kan give en dårlig oplevelse for den enkelte deltager, men også give et dårligt udbytte for konferencearrangøren.

Kredsløbstankegangen fra Cradle-to-Cradle, Aktiv Hus Principperne og fokus på bæredygtighed har fra starten været integreret i projektet.

Særligt ud på de hårde timer sidst på eftermiddagen melder gæsterne i Green Solution House, at den sædvanlige træthed ikke sætter ind.

Bæredygtighed og godt indeklima

”Gæsterne beretter, at de på grund af den høje komfort i vores hus er friske længere og ikke bliver sløve og trætte og taber koncentrationsevnen,” siger Trine Richter.

Det skyldes en klar og visionær tænkning af det moderne konferencecenter, hvor bæredygtighed, indeklima og komfort helt fra starten har været grundstenene for byggeriet. Det er også ambitionen, at huset konstant skal præsentere de nyeste løsninger inden for grøn teknologi, bygningsdesign og -tænkning.

”Kredsløbstankegangen fra Cradle-to-Cradle, Aktiv Hus Principperne og fokus på bæredygtighed har fra starten været integreret i projektet,” siger Trine Richter.

Det klare fokus betyder blandt andet, at alle naturgivne ressourcer bevares, at byggematerialer altid vælges med omhu og omtanke for både miljø, drift og vedligehold, at sollyset bidrager til energiforsyningen, at affald udnyttes maksimalt og at regnvand opsamles og brugsvand genanvendes.

Ventilation, akustik og sollys

Ved også at tænke indeklima ind fra starten og designe kreative løsninger fra bunden, er kvaliteten af f.eks. det vand og den luft, der gennemstrømmer Green Solution House, blevet øget. Luftkvaliteten er en vigtig del af et sundt indeklima og huset benytter innovative indeklimaløsninger med nye former for intelligent styring af ventilation, køling og opvarmning.

Vi har bl.a. mekanisk ventilation, der indretter sig efter aktiviteterne i konferencelokalerne, så indeklimaet forbliver optimalt i løbet af dagen.

”Vi har bl.a. mekanisk ventilation, der indretter sig efter aktiviteterne i konferencelokalerne, så indeklimaet forbliver optimalt i løbet af dagen. Og inddragelse af og optimal udnyttelse af dagslyset vil jeg pege på som en af de vigtigste parametre for et godt indeklima,” siger Trine Richter og fortsætter:

”For yderligere at sikre et godt indeklima har vi tæpper, der opsamler partikler, og gipsplader på væggene, der dels er særligt gode i relation til akustikken i lokalerne og dels ”spiser” formaldehyd fra træet i bygningerne. Herudover har vi en grøn plantevæg, der sikrer mindst mulig afgasning.”

Med sit bidrag til bæredygtighed holistisk set kombineret med det faktum, at Green Solution House’s mange konferencegæster oplever høj komfort og kommer hjem til deres virksomheder og organisationer ”nærmest lykkelige”, bekræfter Trine Richter i, at konferencecenteret har fat i noget væsentligt og at også fokus på sundt indeklima giver en klar konkurrencemæssig fordel i markedet.