Sponsoreret af SWECO
Designer fremtidens byer

Sweco planlægger og designer fremtidens samfund og byer. Deres arbejde resulterer i bæredygtige bygninger, effektiv infrastruktur og rent vand.

Læs mere her.

Flere og flere arbejdspladser vælger at indrette sig i storkontorer for blandt andet at skabe bedre samarbejdsvilkår, men i mange tilfælde sker det på bekostning af indeklimaet. Det fører til, at medarbejderne bliver utilpasse, utilfredsheden stiger og produktiviteten daler. Der er dog mange ting, man kan gøre for at forbedre i indeklimaet.

Oversete arbejdsmiljøforhold

De fleste tænker først på luft og temperatur som de vigtige parametre, men overser et par mere subtile elementer: lys og akustik. ”Man lægger først mærke til lys- og akustikforholdene, når der er noget galt med dem. Men hvis man eksempelvis har oplevet, at det er umuligt at føre en samtale eller er blevet træt af ensartet belysning, finder man ud af, hvor ubehageligt det kan være,” siger Merete Madsen, der er lysdesigner hos Sweco. Mange bygninger lever op til et minimumskrav for lys- og akustikforhold, men minimumskravene gør sjældent en positiv forskel for de personer, der benytter rummene. Besparelser på lys og akustik kan virke økonomisk attraktive på kort sigt, men på længere sigt risikerer man at skabe et dårligt indeklima, som går ud over medarbejdernes præstationer.

Vigtigt med variation i lys og akustik

Traditionelt set har lys- og akustikdesignerne kæmpet om fladerne i byggerierne. Særligt de lodrette flader kommer mere og mere i spil, både til akustikregulering og til belysning. Men hos Sweco benytter man en tværfaglig tilgang, hvor lysdesignere og akustikdesignere arbejder sammen om fra start at planlægge bygningens lys- og lydforhold, så der opstår funktionelle og æstetiske løsninger, der forbedrer indeklimaet og oplevelsen af bygningens rum.

Et godt indeklima kan være med til at tiltrække arbejdskraft og ikke mindst fastholde medarbejdere.

Et centralt princip er, at der skal være variation i rummenes lys og akustik. Tanken er, at man ikke altid er i den samme arbejdsfunktion og derfor kan have behov for andre omgivelser, hvis opgaven fordrer det.

Lys og akustik skal afhænge af lokalets brug

”Det er vigtigt, at der er forskellige zoner, hvor der er variation i lys og akustik. Det kan være alt fra små mødesteder til store lokale eller rum, hvor man være kreativ. Der er behov for forskellige udtryk,” siger Claus Møller Petersen, der er chefakustiker i Sweco.  Variationen er med til at give en bedre oplevelse af bygningen, uddyber Søren Vestbjerg Andersen, der er akustikrådgiver i Sweco. ”Det skaber velvære og arbejdsglæde, hvilket ofte vil lede til en bedre produktivitet, hvis man har en god oplevelse af bygningen. Og det er vigtigt for oplevelsen, at der er forskellige lys- og akustikmiljøer.”

Gode arbejdsforhold tiltrækker og fastholder arbejdskraft

Flere og flere virksomheder får bygget nye lokaler, hvor lys- og akustikforhold bliver en vigtig del af arkitekturen. Ifølge Sweco kan det give konkurrencefordele på arbejdsmarkedet. ”Et godt indeklima kan være med til at tiltrække arbejdskraft og ikke mindst fastholde medarbejdere. I dag stiller vi højere krav til forholdene på vores arbejdspladser, og derfor er det en god investering i fremtiden at forbedre lyd- og akustikforholdene,” siger Merete Madsen.