Plantepsykologi

  • Helbredsfordele ved menneskets eksponering for naturen har fået opmærksomhed i de sidste årtier. I naturen kan du samle styrke til hverdagens udfordringer eller koble af efter krævende opgaver. Undersøgelser viser, at vi foretrækker rum med planter frem for rum uden. Spørgsmålet er, hvorvidt naturens tilstedeværelse indendørs også kan have indflydelse på arbejdssundhed og produktivitet.
  • Der er flere mulige forklaringer på, at naturen skulle have en positiv indvirkning på arbejdsmiljøer. Planter og mikroorganismer i plantemuld kan fjerne nogle af de forurenende stoffer i luften, De har dermed en positiv indflydelse på luftkvalitet og medarbejdersundhed.
  • En anden teori er, at planterne giver mere æstetiske og sunde omgivelser. I en kvalitativ undersøgelse af planter på rehabiliteringscentre udtrykte patienterne, at planterne fik dem til at føle sig sundere.
  • Et studie om arbejdsrelateret stress og fysisk arbejdsmiljø blandt kontorarbejdere afdækkede en forbindelsen mellem brug af planter og reduceret stress. De spændende resultater forklaredes med følelsen af at blive behandlet godt af ledelsen, og at denne opmærksomhed betød reduktion i sundhedsklager og sygefravær. Hvorvidt planter i arbejdsmiljøer kan have direkte indflydelse på produktiviteten, som kun undersøgt i kortere studier.
  • Der er stor variation i brugen af og aktiviteter i indendørs arbejdsmiljøer, og hvor stor effekt det kan have at introducere naturlige elementer vil derfor også variere betragteligt.

Af: Grete Patil, Department of Public Health Science, Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences.

Planter donerer nemlig beviseligt et bedre indeklima og optimerer arbejdsmiljøet med færre sygedage og mindre stress som de positive konsekvenser. Jesper Mazanti Aaslyng fra Teknologisk Institut anbefaler derfor også, at virksomheder indfører planteordninger med henblik på at skabe et bedre indeklima: ”Flere undersøgelser viser, at planter på arbejdspladsen påvirker positivt både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Indeklimaet bliver ganske enkelt markant forbedret, og det kan være med til at reducere sygefraværet og forebygge stress.”

Reducerer formaldehyd-koncentrationer

Jesper Mazanti Aaslyng gør opmærksom på, at det ikke er tilfældigt, at planter helt naturligt har været et tema i forbindelse med f.eks. indretningen af Danmarks nye superhospitaler. For eksempel ved man fra forskningen, fortæller han, at limen i visse byggematerialer og møbler afgiver stoffet formaldehyd, som ifølge Miljøstyrelsen er sundhedsskadeligt. ”Høje koncentrationer af flygtige stoffer i inde-lufte kan give irriterede slimhinder, træthed og hovedpine. Ventilationssystemer kan afhjælpe konsekvenserne, men de findes ikke altid i ældre bygninger, så som skoler og kontorer. Test har vist, at koncentrationen af formaldehyd i indeklimaet kan reduceres med op til 40 procent gennem planter.” Siger Jesper Mazanti Aaslyng.  

Plej planterne

For at planterne skal virke optimalt på forbedringen af indeklimaet kræver det, at de passes og plejes. Indsatsen vil til gengæld give mærkbare resultater på arbejdsmiljøet. Det kan spare virksomheden mange omkostninger fra sygefravær, nedsat produktivitet og generelt mindre arbejdsglæde. ”Det er ikke kun fra byggematerialer, at planter er et fantastisk værktøj til at reducere farlige stoffer. Også kontor- og kopimaskiner samt møbler kan afgive farlige stoffer, som belaster indeklimaet. Planter hjælper på det hele, og det er egentlig verdens ældste og bedste værktøj,” siger Jesper Mazanti Aaslyng.

Stadig brug for mere viden om planter og indeklima

Jesper Mazanti Aaslyng peger dog på, at der mangler løsninger på markeder og det er netop hvad hans og Teknologisk Instituttets undersøgelser også skal understøtte. ”Vi ved, at langt de fleste planter virker, så det er blot spørgsmål om at komme i gang. Vi er med til at skabe mere viden om området og jeg håber det vil bidrage til flere produkter på marked og flere virksomheder, som tænker i den retning. Under alle omstændigheder skal planterne passes og plejes for at yde sit optimale.  Og det koster selvfølgelig noget, men jeg er ikke tvivl om, at det kan betales sig f.eks. i forhold til produktivitet og sikkert også sygefravær.” Siger Jesper Mazanti Aaslyng afslutningsvis.