Profil

Schneider Electric er en global virksomhed med fokus på energioptimering og automation. Den danske afdeling beskæftiger cirka 1000 medarbejdere.

Det var næppe tilfældigt, at Arbejdsmiljørådet i 2015 tildelte Schneider Electric ArbejdsmiljøPrisen. Virksomheden, hvis danske afdeling holder til i Ballerup, har nemlig valgt at arbejde strategisk med arbejdsmiljø, fordi de anser glade og engagerede medarbejder som forudsætningen for succes. ”Vi mener, at medarbejderne er vores vigtigste ressource. Engagerede og tilfredse medarbejdere skaber kundetilfredshed og dermed økonomiske resultater, og derfor er vores overordnede fokus på at skabe trivsel blandt vores medarbejdere. Vi arbejder hele tiden på at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø,” fortæller HR-direktør i Schneider Electric Hanne Taarup. ”Vi kan have nok så gode produkter, og det er selvfølgelig vigtigt, men i sidste ende gør medarbejderne den største forskel. Det er også det, vi hører fra vores kunder,” fortsætter hun.

Samarbejde i fokus

Konkret finder man det måske bedste eksempel på virksomhedens arbejdsmiljøstrategi i hovedkvarteret i Ballerup. I februar 2015 flyttede Schneider Electrics fem forskellige afdelinger i Danmark til ét samlet hovedkvarter, og forud for flytningen skulle det nye hovedkvarter totalrenoveres. ”Vi brugte rigtig meget krudt på at sætte en vision for det arbejdsmiljø, vi ville skabe. For det første arbejder vi blandt andet med energioptimering og bygningsoptimering, så det var naturligt at renovere huset efter vores egne standarder. Dernæst var det vigtigt for os, at vi fik et hus, som fostrede samarbejde på tværs,” fortæller Hanne Taarup. Medarbejdere fra forskellige steder i landet og med forskellige faglige baggrunde skulle samles i ét hus, og det blev der taget hensyn til. ”Vi har blandt andet sørget for, at der er flere siddepladser i vores mødelokaler, end der er skriveborde i huset. På den måde kan man altid finde et rum, hvor der er stille og man kan arbejde i ro, eller hvor man kan holde møder i fred,” siger hun.

Atrium Schneider Electric Arbejdsmiljø


Schneider Electrics hovedkontor i Ballerup er renoveret og indrettet ud fra en tanke om samarbejde og et godt arbejdsmiljø. (FOTO: Schneider Electric)


Mere engagerede medarbejdere

Derudover har Schneider Electric sat ind mod stress. I Arbejdsmiljørådets motivation for at tildele virksomheden ArbejdsmiljøPrisen lød det blandt andet: ”Som en del af en strategisk indsats på arbejdsmiljøområdet, går der i dag stress-spottere rundt på virksomhedens arbejdspladser. De har fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, og de hjælper kollegaerne med at samarbejde, så de undgår ulykker og stress. Mindre sygefravær og større arbejdsglæde er bare nogle af resultaterne af indsatsen.” Ifølge Hanne Taarup har det massive fokus på arbejdsmiljø en klar effekt på medarbejdernes engagement. ”Vores engagementsmålinger er tydeligt forbedrede. Eksempelvis er engagementet i salgsorganisationen steget markant, efter vi flyttede sammen i det nye hovedkvarter. Der er opstået en god synergi,” fortæller hun. 

Den nærmeste leder er vigtig

Schneider Electric måler medarbejdernes engagement to gange årligt, og derudover afdækker de det fysiske og psykiske arbejdsmiljø med arbejdspladsvurderinger. Hvis noget ikke er, som det skal være, sætter de ind. ”Vi arbejder tæt sammen med vores lederteams for at finde ud af, hvor eventuelle problemer er, og hvorfor de opstår. Vi kan se, at den nærmeste leder er den vigtigste person, når det kommer til medarbejdernes engagement, så vi forsøger hele tiden at støtte vores ledere med de nødvendige værktøjer,” siger Hanne Taarup.

Schneider Electric Green House Arbejdsmiljø


Den danske Ballerup-afdeling af den globale energispecialist Schneider Electric (FOTO: Schneider Electric)


Ligger ikke på den lade side

Selvom Schneider Electric allerede har vundet anerkendelse for indsatsen på arbejdsmiljøområdet, stopper arbejdet ikke her. Ifølge HR-chefen er virksomhedens fokus på arbejdsmiljø konstant. ”For os er det at have fokus på trivsel og engagement ikke en engangsting. Det er en kontinuerlig proces. Man kan betragte det som en plante, der skal have vand med jævnlige mellemrum, for ellers dør den. Arbejdsmiljø og trivsel er bygget helt ind i alle de processer, som vi driver på daglig basis,” forklarer hun.