De fleste af os oplever korte perioder med stress, men nogle oplever stress over en længere periode pga. arbejdet. Langtidsstress eller kronisk stress ødelægger evnen til at koncentrere sig, huske, sove og generelt være glad og ovenpå. Det er selvsagt noget, der kan sætte det enkelte menneske på prøve, men det kan også sætte en virksomhed på prøve, når en ansat bliver sygemeldt med stress på ubestemt tid. Og når det sker, så sætter det tanker i gang hos lederen i virksomheden, siger Stine Hinge-Christensen, sekretariatsleder hos Væksthus for Ledelse og ansvarshavende redaktør på Lederweb. ”Det første, man tænker som leder, er, om der er noget, man har overset som leder, eller kunne man have gjort noget anderledes. Men der melder sig også en række udfordringer for virksomheden i kølvandet på en stressramt ansat: Hvem skal overtage den stressramtes opgaver? Er der andre, som er på vej ned med stress? Kan virksomheden stadig levere på samme niveau, og bliver man som leder nødt til at skrue ned for virksomhedens produktion?” siger Stine Hinge-Christensen.

Stress skaber udfordringer

Mange gange må man som leder være tvunget til at dele den stressramtes opgaver ud på andre ansatte, men for at undgå yderligere stress i virksomheden, kan du blive nødt til at skrue ned for tempoet. ”Man kan ikke altid levere med samme kvalitet eller omfang, når man har en stressramt ansat, og det må lederen være klar til at acceptere og kommunikere klart og tydeligt ud til de andre ansatte, så de er med på, at der skrues ned for tempoet,” siger Stine Hinge-Christensen. Mange gange er det lettest at håndtere stress i virksomheden, når der er åbenhed omkring problemet, men det kræver også samtykke fra den stressramte.  ”Den stressramte skal være med på, hvad man fortæller de andre ansatte. Det er mange gange det bedste, hvis man kan tale åbent om det, så der er ikke mystik omkring den stressramtes fravær. Det er dog ikke altid, at den stressramte er med på, at alt bliver delt. Det skal man sørge for at få snakket godt i gennem,” siger Stine Hinge-Christensen.

Stress kan forebygges

Selvom der ikke er en vaccine mod stress i virksomheden, så kan man gøre flere ting for at forebygge stress. ”Det er ikke altid sådan, at medarbejderen er klar over, når han eller hun er på vej til at blive stresset. Derfor gælder det også om, at man arbejder med arbejdsmiljøet inden skaden er sket. Især parametre som indflydelse på eget arbejde, forudsigelighed i arbejdet, tillid til lederen og anerkendelse af arbejdet, som spiller en rolle,” siger Stine Hinge-Christensen.