”Motivation handler helt overordnet om, at den indre drivkraft ethvert menneske har, sættes i spil.” Definitionen kommer fra en mand med massiv erfaring i at lede og motivere. Ulrik Wilbek,59, håndboldtræner, foredragsholder, forfatter og fra 1. januar 2018 borgmester i Viborg Kommune, har i en lang årrække beskæftiget sig med netop hvordan man bedst muligt motiverer - og på den måde får sportsudøvere eller medarbejdere i en virksomhed til med glæde at yde deres ypperste.

3 faktorer tænder gløden

Han påpeger, at tre væsentlige faktorer skal være til stede, for at den indre glød bliver tændt. ”Folk skal kunne finde mening i dét de gør. Hvis den er der, bliver det sjovt at gå på arbejde og medarbejderen eller sportsudøveren begynder at sætte både fælles og egne mål for dét, vedkommende beskæftiger sig med. Og mål driver os videre – også ud over den begrænsning, vi tror vi har. Desuden er det vigtigt, at en ledelse er i stand til at give medarbejderne sjove og spændende opgaver. Hvis man er i gang med en interessant opgave, glemmer langt de fleste alt andet. Det er den ypperste form for motivation. Og endelig skal lederne have tillid til medarbejderne. Tillid gør det nemmere for medarbejderne at tage ansvar og gå all in.”

Kultur er vigtigt i en organisation

På papiret lyder det enkelt, men hvordan griber man det an som leder? ”Det gør man ved at have skabt en god kultur i det arbejdsmiljø, medarbejdere og ledelse er i. Det er umuligt at skabe arbejdsglæde ved at sige: ”Nu skal du være glad.” Som leder skal man opbygge en kultur, hvor man også selv byder ind, er glad og viser at det her er sjovt, fremfor at have en kontrollerende adfærd overfor medarbejderne. Kulturen er så vigtig for at få alt andet til at fungere.”

En kulturændring er ikke hurtigt gennemført

Ulrik Wilbek erkender, at det kan svært som ny leder i en virksomhed at dumpe ned i en syg kultur, hvor alle overvåger hinanden. Men den kultur skal ændres - det sker bare ikke hurtigt. ”Det handler om at finde ud af hvem, der er kulturbærere både på den positive og negative side. Kan de negative flytte sig eller er de en begrænsning? Når man som leder ryger ind i en uhensigtsmæssig kultur, kræver det, at man selv er med til at flytte sig, men man skal også finde nogle at være sammen med om projektet. Når jeg er ude at holde foredrag i en erhvervsvirksomhed, kan jeg meget hurtigt finde ud af, om der er tale om en god kultur med plads til humor og en fleksibel ledelse.”

Hele organisationen med

Der er selvsagt stor forskel på at skulle motivere 7000 medarbejdere i f.eks. Viborg Kommune og 20 håndboldspillere. ”Ledelsen skal sende signaler i hele organisationen. De mange tusinde medarbejdere skal fornemme, at de smitter hinanden på tværs af afdelingerne – at der er sammenhæng på tværs. Folk skal være gjort stolte netop dér, hvor de befinder sig i virksomheden. Og vide at de laver noget vigtigt, andre ikke beskæftiger sig med. 3. januar samler jeg alle 7.000 medarbejdere på rådhuset og fortæller, at de er grundstenen i vores virksomhed. De skal opleve tillid og arbejdsglæde.”

Strategierne skal udvikles løbende

Men det er ifølge Ulrik Wilbek ikke nok som leder at sætte ind én gang. Man skal hele tiden finde nye strategier og følge op med nærvær og samtaler med den enkelte medarbejder. Ganske enkelt være opmærksom på at være opmærksom. Og så skal fokus være på virksomhedens kerneopgave. Den skal sættes i centrum. ”I mange år har virksomheder sat sig selv i centrum. Nu har man endelig fundet ud af, at kunden skal være i centrum. Det er vigtigt at vende tilbage til den egentlige opgave og komme med ideer til at forfine og optimere måden, man yder den på. Det motiverer medarbejderne og gør dem stolte, når det er gået godt. Og her er vi så ved et nøglepunkt: anerkendelsen. Alt for mange ledere er for dårlige til at anerkende deres medarbejdere.”

Konfrontér udfordringerne

Men intet arbejdsliv uden modstand eller nederlag? ”Folk håndterer den slags meget forskelligt. Nogle har attituden, at de klarer problemerne og bliver stærkere. Hos andre resulterer modstand i lavt selvværd - og nogle vil synes, at det hele er andres skyld. En leder skal i den situation udfordre medarbejderne og konfrontere dem med, at de selv er med til at danne kultur og positivitet. Det vil få en del til at bevare gnisten, men nogle gange er det nødvendigt for en person at skifte job eller jobfunktion. Vi må erkende, at det hele ikke er lyserødt. Men det værste man kan gøre som leder er at ignorere problemerne. De går i hvert fald aldrig over af sig selv.”