Det er moderne med åbne storrumskontorer, hvor medarbejderne kan tale sammen og udveksle ideer i et lyst og inspirerende arbejdsmiljø, men hvis de akustiske forhold ikke fungerer, kan det være kilde til dårligt arbejdsmiljø med støj og koncentrationsbesvær. Ofte skyldes det, at arbejdsopgaverne er forskellige, og hvis nogen taler i telefon det meste af dagen, kan det forstyrrer dem, der skal koncentrere sig. Så kan det blive nødvendigt at støjreducere, men her kan noget af formålet med storrumskontoret forsvinde – det er ikke altid let at finde den optimale løsning. ”Det er vigtigt med et godt design, hvor der er tænkt over arbejdsfunktionerne, og de behov, der er.  Mange tror, at det sparer plads med åbne kontorer, men det er ikke altid tilfældet. Det er vigtig at sørge for en god akustik, og her findes der løsninger med eksempelvis lofter, der absorberer noget af støjen,” forklarer Jonas Brunskog, lektor i akustisk teknologi ved Institut for Elektroteknologi, DTU.

Nye indretningsideer kan løse mange udfordringer

Den bedste løsning opnår man, ifølge Jonas Brunskog, ved at inddrage medarbejderne i designet af kontoret. Nogle forstyrres ikke så let af andres samtale, mens andre har svært ved at koncentrere sig. I dag benytter mange sig eksempelvis af glasvægge, som adskillelse mellem arbejdspladserne, men det passer ikke alle, fortæller han. ”Mange af tankerne om storrumskontorer kommer nok fra arkitekterne, som måske ikke altid tænker over, at der kan være mange forskellige arbejdsfunktioner på samme kontor. Nogle kan føle sig ’overvåget’ med glasvægge i mellem kontorerne. I dag er der dog også mange, der indretter storrumskontorer, hvor der er flere mindre møderum. Her kan de ansatte kan gå ind og ringe eller holde møder i løbet af dagen uden at forstyrre de andre. Dermed opnår man nogle af fordelene ved vidensdeling og samtale, samtidig med at man tager hensyn til behov for arbejdsro blandt nogle medarbejdere. Det er vigtigt, at arbejdsgiverne er imødekommende og fleksible over for de forskellige behov og ønsker, der er blandt medarbejderne,” siger han og nævner en personlig anekdote fra Sverige, hvor man har en mere fri arbejdstid, og hvor mange der arbejder i storrumskontorer, vælger at blive hjemme og arbejde – de dukker simpelthen ikke op. Det kan jo også være værd at tænke over, når man skal indrette.