Sponsoreret af Agile Akademiet
Vil du vide mere om agil ledelse?

Agile Akademiet er en platform, der forbinder de bedste og mest erfarne undervisere og instruktører med fremtidens vinderorganisationer. Agile Akademiet udbyder kurser, uddannelsesforløb, gå hjem-møder og andre arrangementer inden for alle aspekter af Agile, målrettet de organisationer der vil forandre sig, for de medarbejdere der vil forbedre sig.

Læs mere her

Når man tænker på den klassiske ledertype, forestiller man sig en dirigent, der med det forkromede overblik tager beslutninger og delegerer opgaver. Det er en forestilling, der især stammer fra den industrielle tidsalder, hvor lederens eneste opgave var at varetage virksomhedens interesser, og medarbejderne var redskaber til at skabe resultater. Men med tiden har digitalisering, globalisering og andre senmoderne tendenser gjort verden så kompleks og konstant foranderlig, at én person – lederen – ikke længere kan regne det hele ud på egen hånd. Samtidig er medarbejderne efterhånden blevet så specialiserede og ressourcestærke, at de ofte ved mere om deres specifikke arbejdsområde, end lederen gør. Den erkendelse har ført til, at flere virksomheder satser på en ny ledelsesstil: agil ledelse. ”Agil ledelse handler om at skabe resultater ved at udvikle mennesker frem for at udnytte dem. Det handler om at sætte den enkelte medarbejders udvikling i centrum, men stadig mod et fælles mål. Der er stadig en bundlinje og et resultat, der skal nås,” forklarer Martin Ellemann Olesen, der er Partner og Agile Leadership Coach hos Ugilic og underviser hos Agile Akademiet, der udbyder kurser i agil ledelse.

Den agile leder tænker visionært

Den agile leder har en ny rolle. Hvor tidligere tiders ledere tænkte meget på taktisk og operationelt niveau og havde fingrene helt nede i materien, har den agile leder en mere visionær og strategisk rolle. ”Det handler om at skabe rammer og sætte en tydelig retning. Som leder skal man skabe en langvarig vision og skabe rammerne for, at medarbejderne kan udfylde den vision,” siger Martin Ellemann Olesen. Målet er at skabe et miljø med selvkørende teams, hvor medarbejderne ikke er afhængige af minutiøse instrukser, men kan agere på egen hånd. Den agile ledelse skaber en virksomhedskultur, hvor man er hurtig til at omstille sig til skiftende prioriteringer og agendaer.

Det handler om at skabe rammer og sætte en tydelig retning.

”Det giver højere teamproduktivitet og øget tilfredshed hos medarbejdere og ledere. Ledelsesstilen øger også konkurrencefordelen, for hvis man eksempelvis ser på de unge, nyuddannede millennials, så køber de i højere grad ind på den agile frem for den klassiske, hierarkiske ledelsesstil,” siger Martin Ellemann Olesen. For den travle leder betyder det også, at man kan fokusere på de store linjer frem for at bruge til på at forholde sig til alle mulige detaljer.

Uddannelse er starten på en agil forandring

På Agile Akademiet har de specialiseret sig i at uddannede ledere til at blive agile ledere, hvilket starter på kurser, hvor man skal igennem forskellige øvelser. Her arbejder man med tre forskellige ledelsestyper: ekspertlederen, dirigenten og katalysatoren. Eksperten er en leder, der er blevet forfremmet, fordi vedkommende er den bedste til sit arbejde. Dirigenten er en leder, der tage beslutninger og orkestrerer på et højere plan, men som medarbejderne stadig er dybt afhængige af. Katalysatoren er den agile leder. Målet er at nå det agile stadie som leder, så på kurset finder man først ud af, hvilken type leder man er og hvilke kompetencer, det kræver for at kunne agere som agil leder. Det indebærer blandt andet nogle træningsøvelser, hvor man øver sig i at bringe kompetencerne i spil i forskellige ledelsessituationer.

Omstillingen til agil ledelse kommer ikke fra den ene dag til den anden.

Endelig får kursusdeltagerne viden om, hvordan de får succes med den agile ledelse i den konkrete virksomhedskultur, de befinder sig i. ”Omstillingen til agil ledelse kommer ikke fra den ene dag til den anden. Hvis man eksempelvis har en meget topstyret organisation, kan man ikke bare fluks gå over til agil ledelse. Det skal ske i en flydende overgang, og det får man værktøjer til på kurserne. Det kræver vilje og hårdt arbejde, men agil ledelse er en stor gevinst for virksomheder, der operer på et foranderligt marked,” siger Martin Ellemann Olesen.